KONTROLA, ČISTENIE A OŠETROVANIE DYHOVANÝCH DVIEROK

UPOZORNENIE

Žiadame Vás, aby ste si po dodaní dvierok dôkladne prezreli ich kvalitu. Po manipulácii s dvierkami ( vŕtanie otvorov na závesy, úchytky,…) už nie je možné reklamovať chyby dvierok ako škrabance, buchnutie, odlúpenie.

Povrch dvierok nikdy nečistíme na sucho!!!

Škvrny a nečistoty je nutné odstrániť ihneď po znečistení povrchu dvierok.

Nečistoty nikdy nenechajte zaschnúť !

Na čistenie používajte vždy čistú, vlhkú, mäkkú handričkualebo utierku z mikrovlákna,najlepšie bielej farby alebo takú, ktorá nepúšťa farbu. Nepoužívajte utierky obšité syntetickou niťou alebo visačkou, ktorá môže povrch poškriabať ! Znečistený povrch môžete utrieť jemnou čistou vlhkou handričkou namočenou v roztoku vlažnej vody a bežného čistiaceho prostriedku. Po obschnutí povrchu, dvierka jemne ošetrite prostriedkami na dyhovaný nábytok ( prostriedok na ošetrenie dyhovaného nábytku pred použitím vyskúšajte na neviditeľnej časti povrchu dvierok).

Na čistenie dvierok NEPOUŽÍVAJTE:

 • čistiace prostriedky s obsahom piesku, prášku, tekutého prášku a iných drobných čiastočiek, prípadne hubky s drsným povrchom.
 • farebné čističe, odlakovače ani bieliace/oxidačnéprípravky a organické rozpúšťadlá (toluén, acetón.
 • vysokotlaké vodné a parné čističe.

Je dôležité, aby sa čistiace prostriedky nedostali na nechránené miesta ( hrany po orezaní fólie, otvory na závesy, otvory na úchytky, otvory na sklo).

Dvierka namontované pri vstavaných spotrebičoch, teplovzdušných rúrach, griloch a umývačkách riadu sú vystavené mimoriadne škodlivému pôsobeniu vysokej teploty a vodnej pary.

Pred otvorením dvierok na týchto domácich zariadeniach skontrolujte ukončenie programu aj s odvetraním vysokej teploty alebo vodnej pary. Nenechávajte dvierka pootvorené bezprostredne po ukončení programu. Vzhľadom k vysokým dosahovaným teplotám, odporúčame inštalovať pri vstavaných spotrebičoch, teplovzdušných rúrach, griloch a pod. ochranné lišty zabraňujúce pôsobeniu tepla priamo na dvierka v ich blízkosti. Ochranné lišty kelektrospotrebičom máme v našej ponuke. Vyvarujte sa kontaktu dvierok s tvrdými, ostrými, prípadne horúcimi predmetmi !!

Dôležité informácie pri používaní rúr na pečenie

Vážení zákazníci vyrobili sme pre Vás kuchynskú linku a záleží nám na tom, aby ste s ňou boli spokojní, a slúžila Vám k Vašej spokojnosti čo najdlhší čas.

Z uvedeného dôvodu a na základe skúseností sme pre Vás pripravili nasledovné upozornenie:

 • Tepelná odolnosť lepidla fóliovaných dvierok je cca 70 °C a PVC fólia do 120 ° C.
 • Dosahovaná teplota v rúre v závislosti od programu môže byť až 250° C.
 • Pred prvým použitím rúry v návode odporúčajú rúru ešte prázdnu zahriať bez pokrmu na 30 minút pri teplote 250°C. Zahriatie (tzv. Vypálenie rúry ) je potrebné vykonaťv každom prípade so zatvorenými dvierkami rúry !!!
 • V priebehu a po ukončení pečenia je veľmi dôležité: „ NEOTVÁRAŤ DVIERKA“.
 • Po ukončení je potrebné nechaťrúru vychladnúť15 až 30 minút pri zatvorených dvierkach za pomoci ventilátora a nie pri otvorených ani pootvorených dvierkach !!!
 • Najdôležitejšie vzhľadom na životnosť fóliovaných MDF dvierok umiestnených v blízkosti rúry je to, aby nedošlo k priamemu kontaktu fóliovaných dvierok na hrane s teplotou dosahovanou v rúre !!!
 • Za veľmi dôležité považujeme funkčné tesnenie rúry. Pri poškodenom, alebo opotrebovanom tesnení, dochádza k úniku tepla, ktoré priamo pôsobí na fóliované dvierka a ich hrany.
 • Unikajúce teplo z rúry , môže mať za následok poškodenie dvierok, odlepenie fólie !!!
 • „Ochranné lišty“. Na zvýšenie odolnosti fóliovaných dvierok pri rúrach na pečenie doporučujeme používať“ Ochranné lišty “ z našej ponuky – dĺžka lišty 600 mm, ľavá a pravá.

Dodržiavaním hore uvedených pokynov prispejete k tomu, aby Vám dvierka slúžili čo najdlhší čas

Dôležité informácie pri používaní umývačiek riadu

Vážení zákazníci vyrobili sme pre Vás kuchynskú linku a záleží nám na tom, aby ste s ňou boli spokojní, a slúžila Vám k Vašej spokojnosti čo najdlhší čas.

Z uvedeného dôvodu a na základe skúseností sme pre Vás pripravili nasledovné upozornenie:

 • Tepelná odolnosťlepidla fóliovaných dvierok je cca 70 ° C.
 • Dosahovaná teplota v umývačke riadu v závislosti od programu je 70 – 75° C.
 • V priebehu umývania a následne po ukončení je vo vnútri umývačky riadu horúca para.
 • Po ukončení programu je veľmi dôležité: „ NEOTVÁRAŤ DVIERKA“. Nechať umývačku riadu a riad vychladnúť 15 až 30 minút pri zatvorených dvierkach a nie pri otvorených ani pootvorených dvierkach !!!
 • Je to veľmi dôležité aj z hľadiska vlastnej bezpečnosti možnosťobarenia !
 • Najdôležitejšie vzhľadom na životnosť fóliovaných MDF dvierok umiestnených na umývačke a v jej blízkosti je to, aby nedošli do kontaktu s horúcou parou a teplotou.
 • Za veľmi dôležité považujeme funkčné tesnenie umývačky riadu. Pri poškodenom, alebo opotrebovanom tesnení, dochádza k úniku tepla a horúcej pary, ktorá priamo pôsobí na fóliované dvierka a ich hrany.
 • Horúca para a teplota 70 – 75 ° C , môže maťza následok poškodenie dvierok a ich hrany, odlepenie fólie , prípadné napúčanie dvierok, korpusov ako aj pracovnej dosky !!!
 • Pri čistení dvierok dbajte na to, aby sa čistiace prostriedky nedostali na miesta, ktoré nie sú chránené fóliou (napr. spoj fólie so zadnou stranou, otvory na závesy, otvory na úchytky alebo otvory na sklo).
 • Pri používaní sa vyvarujte kontaktu dvierok s tvrdými, ostrými, prípadne horúcimi predmetmi.

Dodržiavaním hore uvedených pokynov prispejete k tomu, aby Vám dvierka slúžili čo najdlhší čas!