DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRI POUŽÍVANÍ UMÝVAČIEK RIADU

Vážení zákazníci vyrobili sme pre Vás kuchynskú linku a záleží nám na tom, aby ste s ňou boli spokojní, a slúžila Vám k Vašej spokojnosti čo najdlhší čas.

Z uvedeného dôvodu a na základe skúseností sme pre Vás pripravili nasledovné upozornenie:

  • Tepelná odolnosťlepidla fóliovaných dvierok je cca 70 ° C.
  • Dosahovaná teplota v umývačke riadu v závislosti od programu je 70 – 75° C.
  • V priebehu umývania a následne po ukončení je vo vnútri umývačky riadu horúca para.
  • Po ukončení programu je veľmi dôležité: „ NEOTVÁRAŤ DVIERKA“. Nechať umývačku riadu a riad vychladnúť 15 až 30 minút pri zatvorených dvierkach a nie pri otvorených ani pootvorených dvierkach !!!
  • Je to veľmi dôležité aj z hľadiska vlastnej bezpečnosti možnosťobarenia !
  • Najdôležitejšie vzhľadom na životnosť fóliovaných MDF dvierok umiestnených na umývačke a v jej blízkosti je to, aby nedošli do kontaktu s horúcou parou a teplotou.
  • Za veľmi dôležité považujeme funkčné tesnenie umývačky riadu. Pri poškodenom, alebo opotrebovanom tesnení, dochádza k úniku tepla a horúcej pary, ktorá priamo pôsobí na fóliované dvierka a ich hrany.
  • Horúca para a teplota 70 – 75 ° C , môže maťza následok poškodenie dvierok a ich hrany, odlepenie fólie , prípadné napúčanie dvierok, korpusov ako aj pracovnej dosky !!!
  • Pri čistení dvierok dbajte na to, aby sa čistiace prostriedky nedostali na miesta, ktoré nie sú chránené fóliou (napr. spoj fólie so zadnou stranou, otvory na závesy, otvory na úchytky alebo otvory na sklo).
  • Pri používaní sa vyvarujte kontaktu dvierok s tvrdými, ostrými, prípadne horúcimi predmetmi.

Dodržiavaním hore uvedených pokynov prispejete k tomu, aby Vám dvierka slúžili čo najdlhší čas!