DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRI POUŽÍVANÍ RÚR NA PEČENIE

Vážení zákazníci vyrobili sme pre Vás kuchynskú linku a záleží nám na tom, aby ste s ňou boli spokojní, a slúžila Vám k Vašej spokojnosti čo najdlhší čas.

Z uvedeného dôvodu a na základe skúseností sme pre Vás pripravili nasledovné upozornenie:

  • Tepelná odolnosť lepidla fóliovaných dvierok je cca 70 °C a PVC fólia do 120 ° C.
  • Dosahovaná teplota v rúre v závislosti od programu môže byť až 250° C.
  • Pred prvým použitím rúry v návode odporúčajú rúru ešte prázdnu zahriať bez pokrmu na 30 minút pri teplote 250°C. Zahriatie (tzv. Vypálenie rúry ) je potrebné vykonaťv každom prípade so zatvorenými dvierkami rúry !!!
  • V priebehu a po ukončení pečenia je veľmi dôležité: „ NEOTVÁRAŤ DVIERKA“.
  • Po ukončení je potrebné nechaťrúru vychladnúť15 až 30 minút pri zatvorených dvierkach za pomoci ventilátora a nie pri otvorených ani pootvorených dvierkach !!!
  • Najdôležitejšie vzhľadom na životnosť fóliovaných MDF dvierok umiestnených v blízkosti rúry je to, aby nedošlo k priamemu kontaktu fóliovaných dvierok na hrane s teplotou dosahovanou v rúre !!!
  • Za veľmi dôležité považujeme funkčné tesnenie rúry. Pri poškodenom, alebo opotrebovanom tesnení, dochádza k úniku tepla, ktoré priamo pôsobí na fóliované dvierka a ich hrany.
  • Unikajúce teplo z rúry , môže mať za následok poškodenie dvierok, odlepenie fólie !!!
  • „Ochranné lišty“. Na zvýšenie odolnosti fóliovaných dvierok pri rúrach na pečenie doporučujeme používať“ Ochranné lišty “ z našej ponuky – dĺžka lišty 600 mm, ľavá a pravá.

Dodržiavaním hore uvedených pokynov prispejete k tomu, aby Vám dvierka slúžili čo najdlhší čas